máj 28

Elektrické okná úprava.

Predné elektrické okná fungujú len v druhej polohe kľúčika. Toto mi nevyhovuje. Mojim cieľom je aby fungovali už v prvej polohe, teda spolu s autorádiom. Tu je postup ako som to dosiahol.

Pred touto prácou je potrebné vypnúť zapaľovanie. Najlepšie aj vybrať klúčik zo spínacej skrinky. Na prepojenie som použil zaklapávaciu modrú spojku a špeciálnu vaga spojku. Používa sa pri elektroinštalácii domou. Úprava spočíva v prepojení napájania elektrických okien na elektrický zapaľovač.

Rozoberieme panel z elektrickým zapaľovačom.  Stačí len trochu zapáčiť na spodnej strane a je von.

Odpojíme konektor zapaľovača. Tu je zelený kábel ktorý nás zaujíma.

Pomocou zaklapávacieho konektora pripojíme spojovací kábel /ja som použil modrý/ na zelený. Spojovací kábel pretiahneme pravou stranou do hornej časti k spínačom okien.

Rozobratie krytu spínačou je jednoduché. Stačí len zapáčiť na dolnej strane a potiahnuť kryt. Náš spojovací kábel /modrý/ musíme prepojiť na žltý kábel na oboch spínačoch okien.

Najprv rozpojíme žlté káble. Čím najďalej od spínačov aby neboli prikrátke.

Žlté káble od spínačov a pomocný kábel odizolujeme.

Od izolované káble vložíme do vaga spojky ktorá ich elektricky prepojí. Zvyšné odcviknuté žlté káble je potrebné zaizolovať aby nevznikol skrat.

Elektrický zapaľovač je istení poistkou 15A /červená šípka/. Elektrické okná sú istené poistkou 30A /modrá šípka/. Pre správnu funkčnosť je potrebné nahradiť poistku 15A silnejšou 30A. Dá sa kúpiť v každej predajni autosúčiastok . Poistku 30A /modrá šípka/ vyberiem a odložíme ako náhradnú. Už nebude mať žiadnu funkciu.

„Když už člověk jednou je, tak má koukat aby byl. A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.“ Jan Werich