mar 12

Denné LED svetlá

Možnosť používať denné prevádzkové svietidlá na vozidlách zaviedol zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov Podľa § 32 ods. 1 zákona sa nimi dá svietiť namiesto stretávacích svetlometov za nezníženej viditeľnosti.  Denným prevádzkovým svietidlom sa rozumie svietidlo smerujúce dopredu slúžiace na zlepšenie viditeľnosti motorového vozidla za jazdy cez deň.  Dennými prevádzkovými svietidlami môžu byť vybavené motorové vozidlá kategórií M a N. Na vozidlách ostatných kategórií nesmú byť použité.  Denné prevádzkové svietidlá môžu byť doplnené i na tie vozidlá, ktoré nimi neboli pôvodne vybavené. Teda aj na Duster.

Denné prevádzkové svietidlá musia byť  na vozidlo montované vo dvojici. Musia byť umiestnené na prednej časti vozidla vo výške 250 až 1500 mm nad rovinou vozovky. Nesmú byť vzdialené viac ako 400 mm od bočného vonkajšieho obrysu  vozidla. Dvojica svietidiel musí byť umiestnená súmerne oproti strednej pozdĺžnej rovine vozidla, ich vzájomná vzdialenosť nesmie byť menšia ako 600 mm, prípadne 400 mm, ak je celková šírka vozidla menšia ako 1300 mm. Svietidlá musia byť schválené a označené  schvaľovacou značkou „RL“.  Elektrické zapojenie svietidiel musí zabezpečiť automatické zapnutie a vypnutie denných  svietidiel. Spolu s dennými prevádzkovými svietidlami nesmú svietiť obrysové svetlá.

Aké sú možnosti namontovania na Duster? Keď uvážime všetky rozmery v zmysle zákona.

Skúsme to rozmeniť na drobné.

Hore v prednej maske. Nie je to podľa zákona ale keď nie je žalobca nie je ani žalovaný.

Umiestnenie dolu je lepšie riešenie.  Už sa to blíži ideálnemu umiestneniu podľa zákona.

Presunutím ešte nižšie  k spodnému narazníku vznikne toto. Umiestnenie je v poriadku ale efekt a  svietivosť je nižšia. Existuje aj efektnejšie a viditeľnejšie riešenie.

Vložiť ich do hlavných svetiel je výborný nápad. Ako bonus je vzhľad a odolnosť voči vplyvom počasia. Možnosti umiestnenia denných svetiel je určite viac. Pre majiteľov hmloviek existuje ich náhrada za vysokosvietive diody. Rozmer je 90 mm. Určite výborné riešenia ale prídete o hmlovky.

 

 

 

 

„Člověk, který nikdy neplakal nežil opravdový život!“ Jan Werich